Skip to main content

Strateegi ja URETEK Baltic koostöö sai alguse 2021. aastal. Töö eesmärgiks oli läbi analüüsida ja anda oma hinnang digiturunduse toimimisele. Tänaseni oleme abiks nii tehnilise toe, SEO teenuse kui ka muude turundusalaste oskustega.

Klient pöördus meie poole sooviga saamaks terviklikku ülevaadet oma digikanalite toimimisest. Eesmärk oli anda hinnang olemasolevale tööle ja leida uusi võimalusi ettevõtte digiturunduse kasvatamiseks.

Samm 1: Kasutajakogemuse ehk UX ja UI analüüs

UretekKasutajakogemuse analüüs näitab, kuidas külastajad kodulehel käituvad. Selle tulemusena selgus kodulehe vastuvõetavus külastajatele: olemasolevate sisulehtede tähtsus ja liiklus, tagasipõrke määr, kasutusmugavus, arusaadavus, lihtsus ja viitamine. Eelnevale tuginedes kaardistasime esile kerkinud murekohad ja probleemid, mis andsid aluse kasutajakogemuse parandamiseks ja parema disaini loomiseks.

Kodulehe toimivust hinnates leidsime kasutajate ekraanisalvestisi ja kuumkaarte vaadates mitmeid võimalusi kuidas kodulehte paremaks muuta. Samuti jäi silma huvitavaid probleeme, kus näiteks mitte keegi ei teadnud, et juba aastaid ei tule umbes pooled päringud kodulehe kaudu läbi ning koostöö toonase arendajaga lõpetati koheselt.

Siin on näide auditis välja toodud probleemidest:

 • Kontaktivormi konversioonimäär on 1,6%, mis on alla keskmise
 • Põrkemäär on väga kõrge, 70% ning mõnel juhul isegi 85% lahkub kohe lehelt
 • Esilehe video pealt ei paista ei menüü eks ega tekst välja
 • Mobiilis esilehe teenusekastid võtavad telefoni väga palju ruumi ja inimesed ei jaksa skrollida
 • Vaatlesin 12 kasutajat, kes kontaktivormi täitsid ja esitada tahtsid, ning 6 nendest lõpetas veateatega või kiri ei läinud teele. 50%!
 • leedu ja läti keelte jalused on katki ja kontaktikast on pika riba küljes. Kirja saates ilmub kinnituse tekst musta riba alla ja pole näha
 • Väga palju klikitakse telefoninumbrile, aga lehe ülaosas pole seda olemas

Samm 2: SEO audit ja strateegia

Selleks, et SEO tooks soovitud tulemusi, teostasime esimese sammuna URETEK Baltic olemasolevale kodulehele põhjaliku auditi. Auditi põhieesmärgiks oli saada ülevaade kodulehe tervisest ning valupunktidest, et sellele tuginedes kaardistada SEO võimalused ja paika panna eesmärgid. Läbi auditi vaatasime ka URETEK Baltic konkurente ja valdkonda laiemalt. 

Samm 3: Seniste tulemuste ja märksõnade analüüs

Vaatasime uretek.ee seniseid Google Analyticsi ja Google Search Console andmeid, et teha kindlaks saidi kõige paremini toimivad lehed ja märksõnade positsioonid otsingutulemustes. Lisainfo kogumiseks valdkonna kohta tegime täpsed märksõnauuringud, kasutades SE Rankingut, Google’i märksõnade planeerijat ja teisi tööriistu. Samuti vaatasime üle märksõnad ja SEO kõigis viies keeles ning pakkusime võimalusi tulemuste parandamiseks. Uuringute tulemusena leidsime valdkonnaga sobivad märksõnad ning valisime neist välja kõige olulisemad.

SEO auditi, märksõnauuringute ja konkurentide analüüside tulemuste põhjal koostasime põhjaliku dokumendi, mis kajastas, kuidas parandada ja tugevdada veebisaidi kohalolekut otsingumootorites ning suurendada saidi liiklust. Meie soovitused hõlmasid nii tehnilisi kui ka sisuga seotud täiustusi. Näiteks oli lehel probleeme otsingus välja tulemisega, kuna kohati oli terve keel Google eest peitu pandud. 

Samm 4: Teised auditid

Oleme aastatega leidnud enda meeskonda oma ala parimad ja usaldusväärseimad eksperdid. Täna oleme kindlad, et kõige paremaid tulemusi toovad endised või praegused turundusjuhid, kellel on lai silmaring ja kogemustepagas. Nüüd on nad leidnud oma nišši ja sellega sügavuti edasi tegutsenud – pea kõik meie liikmetest on ka ise ettevõtjad ning ajas leidnud oma meetodid ning süsteemi, kuidas luua väärtuslikke tulemusi.

URETEK Baltic puhul vaatasid meie valdkonna septsialistid lehed üle ja andsid hinnanguid kodulehe turvalisuse ja koodi osas. Sotsiaalmeedia spetsialist hindas Facebooki, Linkedeni, Youtube jt kanalite sisu ning pakkumised. Tausliste reklaamide spetsialist andis hinnangu Googles Adsi ja Facebooki kampaaniatele.

Samm 5: Kodulehe arendamine ehk pidev ajas paremaks muutmine

Koostöös kliendiga oleme teinud endast oleneva, et koduleht püsiks värske ja ajakohasena. Tugi -ja arendusteenused hõlmavad vastavalt vajadusele vigade ning probleemide lahendamist, parandamist ja ka kodulehe täiustamist.

Auditi tulemustele tuginedes tegime kodulehel hulganisti väiksemaid muudatusi mis on parandanud kodulehe turvalisust, töökindlust ja kasutamismugavust.

Samm 6: SEO sisu loomine

SEO sisuloome eesmärgiks on luua sisu, mis aitaks veebilehel jõuda otsingumootorites headele positsioonidele. Seega toetub veebilehe SEO tekst märksõnade analüüsile ning keskendub analüüsist saadud enimotsitavate ja seonduvate terminite kasutamisele tekstides. 

Koostöö kliendiga jätkus peamiselt SEO teenusega seoses, kus koostasime sisuplaani ning kirjutasime sellest lähtuvalt sisu eesti ja inglise keeles. Kuna leht on mitmekeelne, siis toetasime ka nende tõlkimist vene, läti ja leedu keelde.

SEO ning vastavate tekstide loomine on nagu investeering – selle mõju on pika toimega ning sa saad igal hetkel seda muuta ja kohandada.

Samm 7: Kodulehe optimeerimine ehk lehesisene SEO

Veebilehe terviklik optimeerimine hõlmab endas kahte põhitegevust – veebilehe optimeerimist otsingumootoritele (SEO) ning veebilehe optimeerimist konversioonidele (CRO). Seega, kui URETEK Baltic koduleht oli muudetud mugavamaks külastajale ja potentsiaalsele kliendile, muutsime selle võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks ka otsingumootoritele lehesisese SEO abil kõigis viies keeles.

Lehesisene SEO tähendab tööd veebilehel endal. Lehesisene SEO võib tähendada nii lehe sisu kui ka HTML-i lähtekoodi optimeerimist. Lisaks sellele hõlmab see osa SEO-st näiteks piltide alt teksti, lehe laadimisaja kiirendamist ja pealkirjade optimeerimist. See tähendab, et loome märksõnadest ja olemasolevast sisust hea terviku ning täidame kõik vajalikud SEO aspektid, et otsingumootoritele meeldida.

Samm 8: Klienditugi ja tulemuste analüüs

Oleme auditite järgselt olnud aastaid kliendile toeks ning vastanud jooksvatele küsimustele. Lisaks aidanud erinevate tehniliste muredega ning soovitanud kontakte erinevate turundusvaldkonade kasvatamiseks. Sealhulgas oleme iga kuu jälginud tulemusi ja koostanud kokkuvõtvat raportit kõikidest digiturunduse tulemustest ning võrrelnud seda eelmise perioodi ja aastaga. See sisaldab endas:

 • Külastuste statistika kanalite kaupa
 • Külastuste statistika keelte kaupa
 • Liikluse kvaliteet
 • Konversioonide ülevaade (päriguvorm, email, telefon)
 • Konversioonide allikad
 • Konversioonid keele kaupa
 • Konversioonimäär keelte ja kanalite lõikes

Selline info annab kliendile iga kuu sisendit turundustöö tulemustest ning kasust. Mõnikord ei too tuhanded sotsiaalmeedia lisakülastused üldse päringuid, teinekord on väikestest Google Adsi muudatustest suur kasu. Õige fookus aitab leida uusi lahendusi ja võimalusi.

Tulemused

See on üks väheseid edulugusid, kus tulemus ei ole mitte paranenud kvantiteedis vaid kvaliteedis.

 • Kliendi koostööpartnerite osas tulid välja mitmed lohakused ning leidsime koos paremad teenusepakkujad.
 • Palju väiksema turunduseelarvega on saavutatud suurem käive.
 • Kliendi päringute arv ei ole küll kasvanud, kuid päringud on täpsemad ja kordades suurem osa neist läheb töösse.
 • Kodulehe konversioonimäär on kasvanud 2,5 korda ning mitmekordistunud on ka huviliste telefonikõnede arv.
 • Strateegiline SEO teenus ja sisuplaan on SEO päringute arvu tõstnud 225%.
 • Leedu SEO liiklus on kasvanud 171% ja Läti 72%.

Leedu SEO liikluse kasv 2023 vs 2022 I kvartal

Tagasiside

Väga meeldiv ja edukas koostöö esimesest hetkest peale. Ei ole olemas küsimust, millele Vallo vastata ei oska – professionaalne partner, kellega meie ettevõtte digiturunduse ja SEO plaane ellu viia. Kindlasti soovitan!

Kadri Leppik – Baltic Marketing Manager