Skip to main content

SEO AUDIT

Avasta oma kodulehe tegelik potentsiaal

TutvustusHinnad

Selleks, et SEO tooks soovitud tulemusi, tuleb põhjalikult ja korrektselt teostada eeltööde esimene samm – SEO audit. Kodulehte otsingumootoritele optimeerides tuleb alati alustada olemasoleva kaardistamisest. See on põhi, millele tuginedes saab üles ehitada muud SEO tööprotsessi osad. SEO analüüs annab ülevaate kodulehe tervisest ning valupunktidest.

Mis on SEO audit ja mida see sisaldab?

Veebilehe SEO analüüs ehk SEO audit on protsess, mille käigus analüüsitakse lehe erinevaid külgi. Auditi eesmärk on tuvastada võimalikult palju orgaanilise otsingu toimivust mõjutavaid põhiprobleeme. Tuvastatakse probleemid või vead, mis võivad takistada veebilehe asetust Google, aga ka teistes otsingumootorite tulemustes. 

Kodulehe optimeerimise audit koosneb tavaliselt kahest peamisest osast – tehniline audit ning sisu audit, sealhulgas ka märksõnade analüüs. Nii tehnilise kui ka sisulise analüüsi tegemiseks on lugematul arvul erinevaid tööriistu ja programme. Vaatame lähemalt 3 peamist viisi kodulehe SEO võimaluste vaatlemiseks:

1. Tehniline SEO analüüs

Semrush tehniline SEO analüüs

Semrush.com tehniline SEO analüüs

Tehnilise auditi käigus vaadeldakse kõiki veebilehe toimimist mõjutavaid elemente, mis võivad SEO tulemuslikkust mõjutada. Tehnilise SEO oluliste elementide hulka kuuluvad roomamine, indekseerimine, renderdamine, veebisaidi arhitektuur ning mobiilisõbralikkus. Tähtsaim osa tehnilisest SEO-st on aga veebilehe kiirus. Tehniline SEO sisaldab endas detaile, mida tuleb teha otsingumootoritele meeldimiseks. Veebilehe külastaja ei näe neist välisel vaatlusel ühtegi. 

Selliseid SEO kiirteste saab teha ka tasuta ja selline funktsionaalsus sisaldub pea kõigis SEO programmides. Väga populaarsed tööriistad on näiteks Ubersuggest ja SEOptimer. Programmide automaatselt arvutatud tulemused ei hinda veebilehe tegelikku SEO tervist, tulemusi, positsioone ega ülevaadet valupunktidest.

Vaja on terviklikku ülevaadet. Vaid kirjeldatud tööriistade kaudu saadud soovitustele toetudes ei saa tavaliselt resultaate ning positsioon otsingumootorite tulemustes jääb samaks. 

Tavaliselt on sellistest programmidest saadavad SEO raportid need, mida peetaksegi SEO auditiks. Selliste SEO raportitega pöördutakse tihti ka meie poole sooviga tõsta “SEO skoori”. Kuigi kiirus, pealkirjade suurused ja muud tehnilised aspektid on oluline osa SEO-st tervikuna, moodustavad need heal juhul 20% kogu protsessist ning nende korda tegemine kasvatab SEO liiklust kuni 5%. Kahjuks ei too ainult sellise skoori tõstmine kaasa SEO külastuste või positsioonide kasvule. Kuid sellist testi on näiteks hea kasutada uue kodulehe ja selle tegija pädevuse hindamiseks tehnilise SEO reeglite rakendamisel. Seda skoori tasub teadlikult vaadelda ja tõsta ka siis, kui allpool kirjeldatud SEO teised aspektid on korras ja tulemuslikud.

Soovid teada oma kodulehe tehnilisi tugevusi ja nõrkusi?

Küsi hinnapakkumist

2. Seniste tulemuste ja märksõnade analüüs

Google Search Console SEO analüüs

Google Search Console – SEO tulemuste analüüs

Sisu ja tulemusi vaatav audit tuvastab millised lehed toimivad hästi ja toovad liiklust ning millised mitte. Selle põhjal otsustatakse, millist sisu säilitada, millist juurde luua, optimeerida, ümber kirjutada või oma veebilehelt üldse eemaldada. Suur osa sisu auditist moodustab märksõnade analüüs, mis näitab põhieesmärgina termineid, mille kaudu kasutajad leheni jõuavad. 

Kui veebileht on soovitud suunas õigete märksõnadega liikuma hakanud on oluline osa ka regulaarsel jälgimisel. Millisel kohal otsingutulemustel märksõnad on, kuidas nad ajas muutunud on ning kui palju selle tulemusel liiklust saadakse. See on üks peamisi funktsioonaalsusi igas SEO tööriistas ning tasuta näitab seda infot Google enda programm Search Console.

Väga tihti on selline analüüs ka hea viis veendumaks senise SEO agentuuri või teenusepakkuja töös. Kliendile võidakse lubade igasuguseid vägevaid asju, aga kliendi asi on seda ka omal käel kontrollida. SEO puhul tuleb ka Eestis ette olukordi, kus “spetsialist” pakub kalli raha eest head positsiooni otsingutulemustes, kuid see ei tähenda automaatselt liikluse või müügitulu kasvu. Samuti on korduvalt olnud juhtumeid, kus teadmatusest või meelega keelatakse kogu koduleht otsingumootorite jaoks ja klient saab sellest aru alles aastaid hiljem. Ja selline lühike mõnisada eurot maksev audit on hea viis, kuidas hinnata ka senist koostööd kolmanda osapoole abil. Seega usalda, aga kontrolli.

Soovid teada oma SEO potentsiaali ja konkurentide tulemusi?

Küsi hinnapakkumist

3. Veebilehe SEO terviklik analüüs

Semrush SEO audit

Semrush.com SEO audit

Kuigi tihti pakutakse tehnilist ja tulemuste auditit eraldiseisvana, siis tuleks kodulehele läheneda holistiliselt. Kodulehe kõik osad mängivad rolli otsingumootori tulemustes järjestumisel. Põhjalik holistiline SEO audit sisaldab endas järgnevaid osasid:

 • tehnilisi probleeme,
 • veebilehe struktuuri probleeme,
 • lehesisese SEO vigasid,
 • võimalikud lehevälised probleemid,
 • sisu lüngad ja võimalused,
 • konkurentsivõimelise turu ülevaade. 

Seetõttu eelistame ka meie klientidele pakkuda terviklikku auditit, mis pöörab põhjalikult tähelepanu kõikidele SEO aspektidele. Ainult nii saab prognoosida ja saavutada ootuspäraseid tulemusi.

Selline terviklik funktsionaalsus sisaldub tasulistes SEO programmidest nagu Semrush ja Ahrefs. Sellised tööriistad hindavad tehnilist SEO-d ning juba lisaks ka märksõnade otsingumahte ja sinu lehe positsioone ning liiklust. Siinjuures tuleb küll meeles pidada seda, et need programmid ei näita tegelikku külastajate arvu ja tulemusi, vaid prognoose. Ingliskeelses maailmas on need päris täpsed, Eesti väikeste mahtude ja data juures kuni +-50% eksimisruumiga. Samuti on sellised programmid ka ühekordse või väikse mahuga kasutuse juures kallid, makstes sadu eurosid kuus.

Otsid võimalusi kodulehe liikluse kasvatamiseks?

Küsi hinnapakkumist

Meie SEO auditit hindavad

Kõik kliendid

Hea SEO audit lähtub valdkonna eripäradest

Erinevad SEO tööriistad on head abimehed teadlikule kasutajale. Kasutame ka ise kümneid enda tööd lihtsustavaid programme. Lisaks oskusele numbritest ja terminitest aru saada on väga oluline ka oskus neid valdkonna konkurentsist, asukohast ja spetsiifikast rakendada. See ongi peamine põhjus, miks SEO spetsialisti kaasamine kasvõi konsultatsiooni eesmärgil end ära tasub. SEO spetsialist on korduvalt ennast juba ühes valdkonnas või riigis tõestanud ning teab kuidas mingile olukorrale läheneda ning millist tulemust oodata.

Kuna SEO edukus saab alguse põhjalikust eeltööst siis paneme analüüsile palju rõhku. SEO tööd alustades tugineme läbiviidud auditile ning selle põhjal loodud strateegiale ja sisuplaanile. Kasutame selleks mitmete erinevate tööriistade kombinatsiooni ja kogemusi. Meie SEO spetsialistide poolt läbi viidav audit vaatab kodulehte terviklikult ja sügavuti. Lisaks tehnilisele poolele on hinnatud ja läbi analüüsitud ka kodulehe struktuur, kasutajasõbralikkus, märksõnade kasutus ja loogilisus, võrdlus konkurentidega, vastavus sihtgrupile, lehevälised faktorid ning paljud muudki aspektid. Saadud andmete põhjal koostame sisuplaani ja strateegia, milliseid SEO töid teostada ja millises järjekorras. 

Mis muudab meie SEO auditi ainulaaseks?

Meie poolt läbiviidud auditi põhjal koostatud dokumendi eesmärk on analüüsida ja leida  uusi võimalusi, kuidas kasvatada liiklust veebilehel. Analüüs ja sellega koos esitatav plaan kaardistab veebilehe SEO hetkeseisu ning aitab töid planeerida, prioritiseerida ja ellu viia. Samuti aitab see töö tellijal paremini mõista, mida SEO tööd endas sisaldavad ning millised on praegused tulemused ja võimalik potentsiaal.

 • Tegemist on meie enda välja töötatud protsessiga millele alternatiive ei ole ning selle kasutusõigust oleme võimaldanud ka meie partneritele ja agentuuridele.
 • Meie auditit tellitaksse tavaliselt korra aastas, et teha kokkuvõtteid ning planeerida järgmist aastat. Selline lahendus lihtsustab turundajate tööd ja jätab ära igakuise raha -ja ajakulu.
 • Selline põhjalik SEO analüüs on tavaliselt vahemikus 20-70lk ning toob välja ainult kõige olulisema.

Näited dokumendist

Auditi tulemused esitame kliendile ühtse dokumendina, mis koondab arusaadavaks tervikuks 10 erineva SEO tarkvara tulemused ning sisaldab:

 • Praegused tulemused, positsioonid ja märksõnad
 • Märksõnade analüüs, puuduolevad märksõnad
 • Konkurentide analüüs: märksõnad, positsioonid, tagasilingid, strateegiad
 • Tehnilise SEO aspektid: indekseerimine, kasutajasõbralikkus, kiirus
 • Lehesisese SEO aspektid: meta tekstid, pealkirjad, siselingid
 • Leheväline SEO, tagasilinkide analüüs ja võimalused
 • Vajadusel: Google pildi -ja videootsingu tulemused, Google Discover ja Google News
 • Vajadusel: Soovitused edasijõudnutele valdkondades: Schema, Sitemaps

Samuti sisaldab audit 10+ tundi SEO spetsialisti tööd, mida tarkvara pakkuda ei saa:

 • SEO sisuplaan annab ülevaate valdkonnast tervikuna ning nimekirja, milliseid lehti veebisaidile lisada oleks vaja. Sisuplaan annab ette ka vajalikud teemad, mille kaudu on kõige suurem tõenäosus suurendada liiklust oma veebilehel. Mõne kodulehe puhul on teemasid palju ning vajalikku tekstilist sisu tuleks kirjutada igakuiselt pikema perioodi vältel. Sisuplaanis on näha teemade kaupa võimalik otsingu ja külastajate maht vahemikuna. Sellest tulenevalt saame prognoosida, mis on võimalik SEO seadistusest tulenev müügi või päringute kasv.  
 • SEO strateegia on üles ehitatud veebilehe konkreetsele valdkonnale ja konkurentsidele selles valdkonnas ning sisuplaanile. Strateegias esitame soovituslikud sammud ja nende järjekorra, et jõuda kliendi poolt soovitud eesmärgini. Töö teostaja võib olla ükskõik milline valdkonna teadmisi omav spetsialist.
 • SEO prognoosid näitavad meie senise kogemuse põhjal välja erinevaid kasvuvõimalusi. Tänasel päeval oskame Eesti turul päris täpselt prognoosida 1-2 aasta lõikes võimaliku SEO liikluse, päringute või müügi kasvu. Nii on hea hinnata SEO väärtust või vajadust enne suurema rahasumma kulutamist või uuele turule sisenemist.

Soovid oma kodulehe SEO järgmisele tasemele viia?

Küsi hinnapakkumist

SEO auditi hind

Otsingumaastik areneb pidevalt. Otsingumootorites kõrge positsiooni saavutamiseks tuleb investeerida õigetesse SEO teenustesse, mis on kohandatud just sinu ettevõtte vajadustele, nõudmistele ja sihtklientidele. Lihtsalt vanadele SEO taktikatele ja pinnapealsetele testidele toetumisest ei piisa soovitud tulemuse saavutamiseks otsingumootorite tulemustes. Sinu SEO agentuurina võtame aega, et mõista sinu ettevõtte vajadusi, nõudmisi ja ootusi. See võimaldab meil saada põhjalikud teadmised sinu ettevõtte veebilehe eesmärkidest ja valupunktidest. SEO analüüside hinnad algavad etappide kaupa 400 eurost ning terviklikud strateegiad alates 1500 eurost. Põhjaliku auditi ja sellega kaasneva strateegia saamiseks võta meiega ühendust.

Üks etapp

200

alates
 • SEO tulemused
 • Märksõnade analüüs
 • Konkurentide analüüs
 • Tehnilise SEO analüüs
 • Lehesisese SEO analüüs
 • Leheväline SEO analüüs
Telli üks etapp

Terviklik audit#1 Parim lahendus

900

alates
 • Kõik etapid, lisaks:
 • Tegevusaldkonnal põhinev
 • Eesti keeles Eesti turu jaoks
 • SEO sisuplaan, strateegia
 • SEO kasvu prognoosid
 • Soovitused koos prioriteetidega
 • Selgitused ja koondtabelid
Küsi hinnapakkumist

Tehniline analüüs

$ 99

Tasuta
 • SEO tulemused
 • Märksõnade analüüs
 • Konkurentide analüüs
 • Tehnilise SEO analüüs
 • Lehesisese SEO analüüs
 • Leheväline SEO analüüs

Tasuta tehnilise analüüsi tegemiseks soovitame: SEOptimer, SEO Analyzer Screaming Frog, SEO Site Checkup, Checkbot.

Küsi pakkumist  ⇩ 

Küsi pakkumist  ⇩ 

Küsi pakkumist  ⇩ 

 •  

Võta ühendust

 1. Täida ära päringuvorm või broneeri tasuta 15 min konsultatsioon
 2. Räägi oma vajadustest ja eesmärkidest, lisa kindlasti ka olemasoleva kodulehe aadress
 3. Koostame sobiva paketi ja pakkumise
 4. Viime läbi põhjaliku analüüsi
 5. Vajadusel pakume edasist tuge ja teenuseid

Lisainfo

Kerli Epro
kerli@strateeg.ee
 5482 1450