Skip to main content

MÄRKSÕNAD

Leia oma sihtgrupp ja SEO külastuste potentsiaal

TutvustusHinnad

Kõik, kes on kirjutanud veebilehe sisu või blogipostitust, teavad, kui palju aega selleks kuluda võib. Alates teema valimisest, eeltöö tegemisest ja materjalide lugemisest, kuni õige pealkirja leidmise ja keelekontrollini. Algsest ideest avaldamiseni võib kuluda pool päeva. Kuid liiga sageli ei too ka see pühendatud aeg ja blogipostitus oodatud liiklust kodulehele või soovitud klienti e-poodi. Mis erinevus on kodulehe sisul, mis aitab huvilistel veebileheni jõuda, ja sisul, mis seda ei tee?

Interneti otsingumootorid on tänapäeva peamised infoallikad. 93% internetiliiklusest saab alguse internetiotsingust. Tüüpilised otsingud on lühikesed ja tihti korduvad. Tulemustena kuvatakse veebilehed, mis sisaldavad otsitavaid termineid kõige terviklikumalt. Neid otsitavaid termineid nimetatakse märksõnadeks

SEO märksõnad on oluline komponent veebilehele sisu kirjutamisel. SEO ehk otsingumootoritele optimeerimise üks suuremaid ning teatud kodulehtede puhul ka kõige olulisem osa on just optimeeritud sisu kirjutamine. SEO sisu kirjutamine tugineb eeltöödele ja märksõnade analüüsile ning analüüsist saadud märksõnade kasutamisele sisus.

Meie SEO teenuseid usaldavad

Kõik kliendid

Mis on märksõnad?

Et mõista märksõnade olulisust ja seda, mida tähendab märksõnade kasutus, tuleb kõigepealt täpselt aru saada, mis on SEO märksõnad.

SEO märksõnad (inglise keeles SEO keywords) on veebilehe sisu loomisel kasutatud konkreetsed terminid, mis aitavad parandada lehe järjestust otsingumootorites. Relevantsed märksõnad saadakse analüüsi käigus ning need valitakse otsingumahu, konkurentide ja äriliste eesmärkide kombinatsiooni alusel. 

Sisu loomisel on olulised just selle veebilehe valdkonnaga seotud märksõnad ja fraasid ära kasutada võimaldades nende abil otsingumootorite kaudu inimesteni jõuda. Lihtsamalt öeldes on need terminid, mis inimene sisestab otsingumootorisse, et:

 1. jõuda pakutava teenuse või tooteni;
 2. saada vajalikku informatsiooni teenuse või toote kohta.

SEO analüüsi programmid

Näide 1. Ettevõtte veebileht, mille kaudu müüakse kosmeetikat ja näohooldustooteid. Olulisteks märksõnadeks, mida teksti koostades kasutada, võivad olla “näohooldus”, “parim näokreem” ja “õiget tooni jumestuskreem”, aga ka näiteks “ummistunud poorid” või “akne ravi”. 

Näide 2. Ettevõte, mis pakub oma kodulehe kaudu online raamatupidamisteenust. Märksõnadeks on “raamatupidamine”, “raamatupidaja”, aga ka “majandusaasta aruanne”, “raamatupidamisteenuse hind” või isegi “korteriühistu raamatupidamine”.

Otsingumootoritele hästi optimeeritud veebisait peab „rääkima sama keelt” kui tema sihtgrupp. Väga tihti takistavad kodulehe täit potentsiaali saavutamast kodulehe omaniku või teenusepakkuja arvamused ja eeldused ning nii jääb koduleht sihtgrupile segaseks. Oleme oma töös korduvalt näinud, et neutraalse SEO strateegi koostatud koduleht toob kordades rohkem päringuid kui ettevõtja enda koostatud tekstid. Ja väga sageli taandub see sellele, et  otsingumootorites aitab paremat järjestust saada sisu, milles on kasutatud SEO märksõnasid.

Märksõna sünonüümiks peetakse tihti meta märksõnu. Meta märksõnad on metasildid, mida saab sisestada sisuhaldussüsteemides spetasiaalsetesse lahtritesse. See on iganenud praktika, mida enam ei kasutata. Meta märksõnad ei kahjusta veebilehe SEO-d, aga ei aita ka paremusjärjestusele kaasa. Google on avalikult öelnud, et meta märksõnad ei mõjuta positsiooni otsingutulemustes. Palju olulisem on meta kirjeldus. Meta kirjeldus on otsingutulemustes ilmumisel eelvaates nähtav veebilehe tutvustus. See on nähtav ja kirjutatud ennekõike inimestele, aga samal ajal aitab tõsta orgaaniliste otsingutulemuste klikkimise määra.

Otsid võimalusi kodulehe külastuste kasvatamiseks?

Küsi SEO hinnapakkumist

Miks on SEO märksõnad olulised?

Kui optimeerida veebilehte, sealhulgas selle sisu, muutub veebisait arusaadavamaks otsingumootoritele nagu Google. Otsingumootoritele meeldiv leht muutub omakorda nähtavamaks inimestele, kes kasutavad toote, teenuse või informatsiooni leidmiseks otsingumootorit. Märksõnad on üks abivahend, mille kaudu saab veebileht kõrgema positsiooni otsingumootori tulemustes ja seeläbi suurema orgaanilise liikluse.  

Märksõnad on olulised, kuna need on justkui lüli selle vahel, mida inimesed otsivad vastavalt oma vajadustele, ja sisu vahel, mida veebileht selle vajaduse täitmiseks pakub. Selle tõttu on orgaaniliselt hea asetusega sisu loomiseks ja külastajate toomiseks veebilehele oluline mõista potentsiaalsete külastajate vajadusi, nende kasutatavat keelt ja otsitava sisu tüüpi. Inimesel on probleem – sina pead seda teadma ja sellele täpselt vastama.

Märksõnad on need, mis annavad suuna, kuidas kirjeldada veebilehe poolt pakutavat vastavalt klientuuri või külastajate probleemidele ja vajadustele. Kodulehel “valesti” (otsingumootorite jaoks mitte sobivalt) kirjutatu ei hakkagi kunagi Google kaudu huvilisi tooma.

Õiged märksõnad tõstavad külastatavust kuni 3x

Näide. Erakliiniku koduleht, mis pakub muuhulgas kiropraktiku teenust, kasutab märksõnadena “kiropraktika”, “kiropraktiku konsultatsioon” või “ortopeedilised testid”. Selline sisu ei pruugi tuua uusi külastajaid veebilehele, sest inimene otsib teenust vastavalt oma vajadustele, kasutades otsinguks selliseid termineid nagu “seljavalu”, “pinged õlgades” või “valu pea pööramisel”.

Kasutades õigeid ja sihtgrupile suunatud märksõnu saavutab veebileht otsingumootori paremusjärjestuses kõrgema koha ning lehe külastajate arv kasvab. 

Soovid ülevaadet enda ja konkurentide märksõnadest?

Küsi hinnapakkumist

Mis on märksõnade analüüs?

Õigete märksõnade leidmine on kunst, mis on pidevas muutumises. Inimeste otsinguharjumused ei ole staatilised ja veebilehed peavad arvesse võtma ja kohanduma erinevate trendide, hooaegade ja arengutega. Terminid, mida otsijad konkreetsete teemade kohta teabe leidmiseks kasutavad, muutuvad pidevalt – keskmiselt 15% Google iga päev töödeldavatest otsingupäringutest on täiesti uued ja neid pole kunagi varem otsitud.

Märksõnaanalüüs on protsess, mille käigus leitakse konkreetse veebilehe jaoks olulised märksõnad ja otsingufraasid, mis toovad külastajaid sellele veebisaidile orgaanilise otsingu kaudu. Sellisena on märksõnaanalüüs otsinguturunduse kampaaniate lähtepunkt ja nurgakivi.

Märksõnade analüüsi käigus arvestatakse erinevaid tegureid, mis määrab ära iga termini olulisuse. Arvesse võetakse:

 • otsingu mahtu – kui mitu korda on iga märksõna ja fraasi kasutatud informatsiooni otsimiseks;
 • konkurentsi – kui palju on samas valdkonnas konkureerivaid veebilehti, kes pakuvad sama toodet või teenust;
 • kavatsust – kas seda terminit otsingumootorisse sisestav inimene otsib üldist teavet või soovib midagi soetada;
 • asjakohasust – kas seda märksõna või fraasi kasutav inimene jõuab asjakohase informatsiooni ja koduleheni, mis vastab tema vajadustele.

Näide meie protsessist

Kõiki neid tegureid eraldi ja koostoimel lahates kaardistab ja grupeerib märksõnade analüüs sadu ja tuhandeid märksõnu, mis sobivad veebilehe sisu optimeerimiseks kõige paremini. 

Märksõnade analüüsi abil saad vastuse küsimustele:

 • Mida inimesed sinu tegevusvaldkonnas otsivad?
 • Milline on SEO külastatavuse ja müügi potensiaal tegevusvaldkonnas?
 • Kui hästi on sinu ettevõtte internetis leitav?
 • Milliste otsingusõnadega sind leitakse?
 • Mis positsioonil on sinu lehed otsingutulemustes?
 • Kuidas läheb otsingutulemustes konkurentidel?
 • Kuidas saavutada paremat tulemust Google otsingutulemustes?

Märksõnadel põhinev SEO tulemuste prognoos

Soovid Google otsingus konkurente edestada?

Küsi SEO hinnapakkumist

Kas Goolge märksõnareklaamid on ka SEO osa?

Google märksõnareklaamid ehk niinimetatud sponsoreeritud otsingutulemused on lihtsalt öeldes reklaamid, mis ilmuvad orgaaniliste otsingutulemuste juures ja kohal. See on tasuline Google teenus (Google Ads), mis pakub konkreetset veebilehte vastuseks soovitud märksõnade juures. Märksõnareklaami eest tuleb Google’ile maksta ning nii kuvatakse lehed otsingutulemustes esimestena, enne orgaanilisi tulemusi. See on võimalus kiirelt aga püsikulu arvelt saada ennast Google otsingutulemustes esiviisikusse. Google Ads reklaamide loomine tugineb samuti märksõnaanalüüsi ning selleks sobib ka meie teenus. Kõrvaloleval pildil on näha:

 1. Otsitav märksõna
 2. Märksõnareklaam nr 1
 3. Märksõnareklaam nr 2
 4. Orgaaniline otsingutulemust nr 1
 5. Orgaaniline otsingutulemust nr 2
Telli Google Ads

Google märksõnareklaamid otsingutulemustes

Parimad märksõnade analüüsi tööriistad

Märksõnaanalüüsiks kasutatakse selleks spetsiaalselt välja töötatud SEO programme. Tuntumad märksõna tööriistad on Semrush ja Ahrefs. Hinnasõbralikumad populaarsed valikud on Ubersuggest ja Seranking. Tasuta tööriistadest on mainimist väärt  Answerthepublic ning Google Chrome laiendused Keyword Surfer ja SEOquake. Kõige paremad tasuta tööriistad on Google enda otsingusoovitused ja Google Search Console

Nimekiri võimalikest programmidest ja tööriistadest on pikk. Iga tööriist kasutab märksõnade arvutamiseks erinevaid valemeid ja andmekogumeid. Tööriistade andmebaasid on erineva mahuga, sealhulgas erineb info Eesti turu kohta. See on ka põhjus, miks võib iga saadav märksõnade nimekiri tunduda iselaadi ning tasub teada antud programmide eksimisruumi. Tavaliselt on väliste SEO programmide pakutav 20-80% väiksem tegelikust otsingumahust. Samuti võivad erineda nii olulised märksõnad kui ka seotud märksõnade arv.

Seega ei ole kõige olulisem, millist tööriista märksõnade analüüsi tegemiseks kasutada. Suurimat rolli mängib see, kes analüüsi läbi viib ning tulemusi organiseerib ja kategoriseerib strateegiliseks tervikuks. Nagu öeldakse – auto ei sõida, vaid see, kes istub roolis. Kõige kogenum sõitja võib kehva autoga saavutada paremaid tulemusi, kui kõige kehvem sõitja tippklassi autoga. Seetõttu ei tugine ka meie oma teenuste juures ühel programmil, vaid oleme välja töötanud meile unikaalse süsteemi, mis koondab andmed mitmest allikast ja arvestab Eesti turu eripäradega.

Vajad abi märksõnade analüüsiga?

Küsi hinnapakkumist

Märksõnade analüüsi hind

Meie poolt teostatav teenus sisaldab märksõnade analüüsi ning selle tulemusi süstematiseeritult. Teenuse resultaadina saate vajalike märksõnade nimekirja ning sisuplaani, kus need samad märksõnad on juba teemade kaupa kategoriseeritud ja tähtsuse järjekorda pandud. See on aluseks, mille abil hakata looma kodulehe optimeeritud sisu, mis aitab kaasa orgaanilise liikluse suurendamisele ning selle läbi klientuuri või müügi kasvule. 

Märksõnade analüüsi teenuse hind sõltub valdkonnast, konkurentide rohkusest, teenuste või toote valikust ja suurusest, sihtriigist ning keel(t)est. Tavaliselt jääb käesoleva teenuse hinnaks 300-600 eurot, olenevalt eelnimetatud teguritest. 

Meie poole võib pöörduda ka juhul, kui soovida märksõnade analüüsi ja sisu kirjutamist ühtse teenusena, saades seeläbi juba optimeeritud kodulehe sisu, milles on kasutatud sinu veebilehele olulisi märksõnu. SEO teenused, nii ühekordne SEO teenus kui ka igakuine SEO teenus, sisaldavad mõlemad vajadusel nii märksõnaanalüüsi kui ka sisuloomet. 

Vaata SEO teenuste hinnakirja

SEO audit ja strateegia

€200+

Märksõnade analüüs

€200+

SEO tekstide kirjutamine

0,1 €/sõna

Lehesisene SEO

50+ €/leht

Leheväline SEO/Backlinks

€400+

Tehniline SEO

€150+

Lokaalne SEO

€300+

Konsultatsioon

100 €/h

Paketid

Ühekordne SEO, väike leht

€500+

Ühekordne SEO, mahukas leht

€1200+

Regulaarne SEO

600+ €/kuu

Küsi pakkumist  ⇩ 

Küsi pakkumist  ⇩ 

Küsi pakkumist  ⇩ 

 •  

Võta ühendust

 1. Täida ära päringuvorm või broneeri tasuta 15 min konsultatsioon
 2. Räägi oma vajadustest ja eesmärkidest, lisa kindlasti ka olemasoleva kodulehe aadress
 3. Tutvume valdkonnaga ning teeme pakkumise
 4. Teostame põhjaliku analüüsi
 5. Oleme alati olemas ja anname nõu

Lisainfo

Kerli Epro
kerli@strateeg.ee
 5482 1450