Skip to main content

Neli kuud kestnud koostöö Strateegi ja haavagrupp.ee vahel algas 2020. aasta jaanuaris. Töö eesmärkideks olid kodulehe välimuse uuendamine ja läbi SEO päringute arvu kasvatamine.

Kliendi koduleht oli vananenud väljanägemisega ning vajas kaasajastamist. Samuti oli kliendi soov rohkem päringuid saada.

Samm 1: Kodulehe disain ja prototüüp

Töö haavagrupp.ee veebisaidiga algas väljaspool lehte ennast. Kõigepealt tegime kodulehele uue logo ja visuaalse identiteedi. See tähendas uut värvilahendust, kirjastiili, saidi ülesehitust ja kujundust. 

Hästi kujundatud veebisait on oluline mitmes aspektis:

  1. Kujundus on esimene samm ettevõtte kuvandi arendamisel, mis loob esmamulje lehte külastavale inimesele. 
  2. Õige värvilahendus ja disain tõmbavad külastaja tähelepanu vajalikesse kohtadesse ning aitavad seeläbi suurendada konversioone.
  3. Nii kodulehe ülesehitus kui ka ülejäänud välimus peavad pakkuma head kasutajakogemust ja -mugavust, et külastajal oleks kõik arusaadav ning hõlpsasti ülesleitav.

Samm 2: Seniste tulemuste ja märksõnade analüüs

Tõhusa strateegia loomiseks ning senise veebilehe ajalooga tutvumiseks, viisime läbi kodulehe auditi ja märksõnade analüüsi

Kasutades Google Analyticsi ja Google Search Console andmeid tegime kindlaks praeguse veebilehe märksõnade positsioonid otsingutulemustes. Struktureeritumate andmete kogumiseks valdkonna kohta tegime täpsed märksõnauuringud, kasutades SErankingut, Google’i märksõnade planeerijat ja teisi tööriistu. 

Leidsime kliendile sobivad ehitusvaldkonna märksõnad iga nende poolt pakutava teenuse kohta. Saadud märksõnad võtsime aluseks järgmise sammu elluviimisel. 

Samm 3: SEO sisu loomine

SEO sisuloome eesmärgiks on luua sisu, mis aitaks veebilehel jõuda otsingumootorites headele positsioonidele. Seega toetub veebilehe SEO tekst märksõnade analüüsile ning keskendub analüüsist saadud enimotsitavate ja seonduvate terminite kasutamisele tekstides. 

Haavagrupp.ee kodulehele kirjutasime uue SEO sisu iga pakutava teenuse juurde. Optimaalseks teksti pikkuseks oli 400 sõna teenuse kohta. 

Samm 4: Kodulehe tegemine

Muutsime vana kodulehe ümber, tuginedes uutele visuaalidele ja värvidele. Lisasime veebilehele otsingumootoritele optimeeritud tekstid ja kliendi poolt antud pildid. 

Kodulehe muutmisel võtsime ette ka konversioonidele optimeerimise. Konversioonide optimeerimine sisaldab endas mitmeid tegevusi ning selle peamiseks eesmärgiks on äratada huvi, tõsta kasutajamugavust ja lihtsustada kliendi teekonda. Käesoleva kliendi puhul muutsime päringute ja üleskutsete tegemist, et muuta need loogilisemaks ning seeläbi kasutajamugavamaks. 

Samm 5: Kodulehe optimeerimine ehk lehesisene SEO

Veebilehe terviklik optimeerimine hõlmab endas kahte põhitegevust – veebilehe optimeerimist otsingumootoritele (SEO) ning veebilehe optimeerimist konversioonidele (CRO). Seega, kui haavagrupp.ee koduleht oli muudetud mugavamaks külastajale ja potentsiaalsele kliendile ehk tehtud oli konversioonidele optimeerimine ning kodulehe visuaalne uuendamine, muutsime selle võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks ka otsingumootoritele lehesisese SEO abil. 

Lehesisene SEO tähendab tööd veebilehel endal. Lehesisene SEO võib tähendada nii lehe sisu kui ka HTML-i lähtekoodi optimeerimist. Lisaks sellele hõlmab see osa SEO-st näiteks piltide alt teksti, lehe laadimisaja kiirendamist ja pealkirjade optimeerimist. 

Samm 6: Leheväline SEO ja backlingid 

Välised lingid ehk ka “tagasilingid” (inglise keeles backlinks) on lihtsalt öeldes lingid, mis viivad ühelt veebisaidilt teisele. Otsingumootorid kasutavad tagasilinke paremusjärjestuse analüüsis, sest kui üks veebisait viitab teisele, tähendab see, et nad usuvad lingitava sisu olulisusesse. Lingid on unikaalne võimalus kodulehele külastajaid saada ning oma tuntust ja usaldust kasvatada nii inimeste kui Google silmis. Viited kodulehtede vahel on justkui soovitused – mida rohkem on soovitusi, seda parem. 

Eesti parima kvaliteediskooriga viitajad on meediaväljaanded nagu Postimees, Delfi ja Äripäev. See tähendab, et üldjuhul on viidatavate linkide allikad väga sarnased ning konkurentide edastamiseks tuleb olla loov. Käesoleva kliendi puhul lisasime tema kodulehe aadressi erinevatesse sobilikesse foorumitesse ja kataloogidesse, kuhu saab oma postituse/info tasuta või kokkuleppel lisada.

Tulemused

Haavagrupp.ee lehel tehtud muudatused ning SEO tehnikad tõid endaga kaasa mitmeid positiivseid tulemusi:

  • 2021. aasta külastajate arv kasvas 74% võrreldes 2020. aastaga
  • 2022. aasta esimesel 9 kuul on külastusi juba 37% rohkem kui 2021. aastal kokku, umbes 300 külastust kuus
  • 90% kodulehe liiklusest tuleb Google otsingumootori kaudu ehk tänu SEO-le
  • Päringute arv on kahekordistunud (+123%), kui võrrelda 2020. aastat 2021. aastaga

Pildilt näeme, kuidas külastuste arv muutus 2021. aastal ja 2022. aastal sama ajaperioodi võrdluses, seda tänu SEO tööle. Strateegi poolt tehti SEO töid 2020.aastal – kasv on 320%. 

Meie töö haavagrupp.ee kodulehega oli 2020. aastal ning kestis neli kuud. Töö tulemused avalduvad ja kasvavad veel tänagi. Kliendipoolne rahaline sisend ühekordse SEO teenuse eest teenib ennast mitmekordselt tagasi ka veel peaaegu kolm aastat hiljem. Nii see kui ka teised edulood klientide tulemustest kinnitavad SEO pikaajalist mõju ja kasumlikkust.  

Tagasiside

Väga positiivne koostöökogemus! Kiire ja asjatundlik teenindus ning nutikad lahendused haavagrupp.ee kodulehe uuendamisel.

Marek Haava, tegevjuht