Skip to main content

DelfiUudistesait delfi.ee ei vaja suurt tutvustamist. Tegemist on ilmselt kõige suurema külastatavusega veebilehega Eestis. Strateeg ja Delfi tegid koostööd nii SEO (otsingumootori optimeerimise) kui ka UX-i (kasutajakogemuse) osas. SEO tulemuste mõttes on uudisteportaalid tavapärastest e-poodidest, kodulehtedest ja blogidest väga erinevad. Delfi toodab väga palju originaalsisu, ühes päevas avaldatakse enam kui 300 unikaalset artiklit, kuid seda ei looda Google-t silmas pidades. Uudiste kirjutamiseks ei tee ajakirjanikud üldiselt märksõnade uuringut ning teemade valdkonnad on hoopis ajalooliste portaalide, ajakirjade ja ajalehtede kontekstis välja kujunenud. See tegi SEO ja UX analüüsid Strateegi jaoks väga põnevaks.

Klient pöördus meie poole, et saada:

 • ülevaade Delfi positsioonist Googles võrreldes konkurentidega
 • ülevaade oma tehnilistest tugevustest ja nõrkustest nii SEO kui UX-i (kasutajakogemuse) kontekstis
 • koolitusprogramm ja materjalid, mis aitaks ajakirjanikel otsingumootorist tulevat liiklust maksimaalselt ära kasutada
 • tagasisidet Delfi kasutajakogemusest eksperthinnanguna ja kasutajatestidena

See tähendab, et Strateegile ei antud ülesandeks Delfi numbrilisi tulemusi parendada, vaid aidata saada ülevaadet ülimalt suure lehe hetkeseisust ja teha konkreetseid soovitusi. 

Samm 1: SEO koolitus ajakirjanikele

Delfi Meedias näeb tekstide kirjutamine ajakirjanike lõikes väga erinev välja. Naisteajakirja Anne ja Stiil moeveergudele ilutrendidest kirjutamine ning Delfi krimirubriigis operatiivselt liiklusõnnetuste kajastamine on oma olemuselt väga erinevad, kuid mõlemad jõuavad välja samasse portaali. Strateeg pani seda arvestades kokku üldise SEO koolituse, mis annaks nii reporteritele kui ka toimetajatele alusteadmised otsingumootoritest:

 1. Kuidas otsingumootorid töötavad?
 2. Kuidas peaks uudisteportaal otsingu jaoks optimeerima?
 3. Kuidas leida teemasid, vaadeldes trende, konkurente ja märksõnu?
 4. Kuidas kirjutatud sisu Googlele meeldivaks teha?

Et koolituse mõju kestma jääks, sai tehtud nii koolitused füüsiliselt kohapeal, videosalvestus kui ka e-raamat uudistesaidi SEO kohta. 50 leheküljeline e-raamat kujunes välja koolitusmaterjalidest ning võimaldab ajakirjanikel pärast koolitust just Delfi jaoks olulisi SEO nippe jooksvalt kasutada. 

Samm 2: SEO tehniline audit

Kuna delfi.ee maht on nii suur ning teemade katvus väga lai, siis ei olnud ettevõttel täit pilti, kuidas Delfil konkurentidega võrreldes läheb. Samuti oli uudisteportaali platvorm läbinud värskelt suured tehnilised uuendused ning sooviti tagada parim võimalik indekseeritavus ja selgus otsingumootorite jaoks.

Selle jaoks sai tehtud

 • Lehe tervikliku SEO tervise hindamine
 • Tehnilise SEO korrasoleku ja võimaluste audit
 • Konkurentide vaatlus ja analüüs
 • Soovituslike tegevuste priotiseerimine ja näited

Tegime kliendi erinevatele osakondadele (IT, turundus, toimetus) põhjalikud esitlused just neid puudutavate SEO osade kohta. IT-d huvitas tehniline SEO ning nende töö lihtsustamiseks lõime prioritiseeritud tehnilise to-do listi. Turundust ja toimetust huvitas üldine ülevaade ning pärast esitlust jäi neile läbi töötamiseks põhjalik ja detailne raport leidudest. 

Samm 3: Kasutajakogemuse audit

UX ehk kasutajakogemuse auditi eesmärk oli hinnata, kuidas külastajad portaalis käituvad ning millised käitumismustrid kerkivad esile. Auditi põhjal oli võimalik pakkuda lahendusi ja võimalusi parema kogemuse pakkumiseks. Audit koondas üheks tervikuks suure hulga andmeid erinevatest allikatest: Google Analytics, Google Search Console, Microsoft Clarity ja muud kliendi poolt kasutatavad lahendused.

Audit koosnes järgnevatest sammudest: 

 1. Analüütika kokkuvõte: külastajate päritolu, segmendid, seadmed, brauserid jne.;
 2. Võrdlus konkurentidega: nii statistiline võrdlus kolmandate osapoolte tööriistadega (Semrush, Gemius, Similarweb) kui ka heuristiline analüüs;
 3. Vaatlused: jälgiti kuumkaarte, kerimiskaarte ja sessioonisalvestisi erinevates portaali osades.

Selle tulemusena tekkis eksperthinnang erinevate hüpoteesidega, et millised tegevused võiksid kasutajakogemust parendada.

Samm 4: Kasutajatestide läbiviimine

Kliendi jaoks oli väga oluline, et tagasisidet küsitaks ka reaalsetelt kasutajatelt. Eksperthinnang ja statistika vastavad küsimusele “mis?”, kuid vaid tegelikud kasutajad saavad vastata küsimusele “miks?”. Et saada aimu, mis toimub külastajate peas Delfit kerides, viis Strateeg läbi kasutajatestid kasutades Sharewell platvormi. 

Kasutajatestidesse kaasati erinevad segmendid. Delfis on nii tasuta kui ka tasulist sisu, seega soovis ettevõte aru saada, kas tasulise sisu tellijad käituvad tasuta sisu lugejatest erinevalt. Lisaks vaadeldi eraldi mobiili ja desktopi kogemust. Kokku 6h kasutajateste andis kinnitust paljudele hüpoteesidele (näiteks, et Delfis on niivõrd palju erinevat sisu, et keskmine külastaja ei suuda kõigega kursis olla), kuid pani ka kliendi majasiseselt keerulistel teemadel arutlema (näiteks kas lähtuda navigatsioonis ajaloolisest või statistilisest lähenemisest).

Tulemused

Tänu koostööle sai Delfi Meedia ettevõttena (ajakirjanikud, IT, turundus jne) otsingumootorite toimimisest ja oma hetkeseisust oluliselt teadlikumaks. Klient oli rahul, et objektiivselt on Delfi Googles võrreldes konkurentidega paremas seisus, kuid tänu prioritiseeritud tehnilisele to-do listile tekkis ka võimalus strateegiliselt edasi liikuda. 

Kasutajakogemuse parendamiseks leiti mitu uut ideed ning samas saadi ka kinnitust, et püsitellijad on rahul ning fännide jaoks on Delfi lausa elu osa. 

Kogu protsess oli suur koostöö kliendiga ning pooleteise aasta jooksul kohtuti pidevalt, et kõik leiud põhjalikult üle käia. Erinevatele osakondadele jäi koostööst üle 200 lk detailseid materjale, et ka hiljem kõik meeles oleks. Kliendi jaoks oli väga väärtuslik ka prioritiseeritud nimekiri ligi 100 erineva soovitusega. Neist kõige kriitilisemate lahendamisega saab Delfi nii otsingumootori kui ka kasutajakogemuse tulemusi korralikult parendada. 

Tagasiside

Meil on ülimahukas portaal, mille külastajaskond on sisuliselt kogu Eesti rahvas. Sellise suurusega uudistesaidi SEO ja UX-i hetkeolukorda pidevalt jälgida on väga raske. Seetõttu oli meil hea meel teha koostööd ekspertidega, et saada põhjalik ülevaade meie seisust. Saime paljudele hüpoteesidele kinnitust ja seega enesekindlust oma strateegiaga edasi minna. 

Piret Põldoja – äriarenduse direktor